کمترین کمیسیون و بهترین خدمات...

بروکرهای معتبر سال 2023

از مهم ترین پارامترهای ترید انتخاب بروکر و صرافی معتبر برای معامله و انتقال وجه بین حساب های معامله گری می باشد.

یکتااینوست،بهترین بروکرهای خدمات دهنده به ایرانیان در سال 2023 را بررسی کرده و برای شما جدیدترین لینک های ثبت نام را قرار داده است…

صرافی ها

بروکر Copy copy e1671272894384

صرافی والکس

7.2/10
e1671272918119

صرافی نوبیتکس

7.5/10
1 e1671272942169

صرافی کوینکس

7.8/10

صرافی والکس

7.4/10

صرافی پینگی

7/10